Izvještaj iz JRR-a 02.04.2020.g.

Jedinstveni registar računa: broj aktivnih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 87198, broj blokiranih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 45313 i broj ugašenih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 67606.

Registracija

Ukupan broj predatih završnih finansijskih izvještaja za 2012. godinu

JIB

Naziv

4400140630007

D.O.O. "Nada"
Jasikovaca 8
Read more...

4400140980008

AD "TRGOPROMET" Derventa
Željeznicka 1
Read more...

4400141010002

D.O.O. "NIWEX"
Polje bb
Read more...

4400142170003

UNIS-FABRIKA CIJEVI,AKCIONARSKO DRUŠTVO DERVENTA
Dubicka 50
Read more...

4400143220004

"GEOKOP" d.o.o. Derventa
Svetog Save 7
Read more...

4400143650009

D.O.O. "Metalac - MBM
Kalenderovac 100
Read more...

4400144540002

"POLET-KOMERC" d.o.o. Derventa
Dubicka bb
Read more...

4400147050006

D.O.O. "EHTA-R"
Derventski lug bb
Read more...

4400147210003

"GATARIC" DOO Derventa
Kninska bb
Read more...

4400149930003

"SIM-PROM" d.o.o. Derventa
Željeznicka bb
Read more...

OnlinePodrška