Izvještaj iz JRR-a 25.09.2020.g.

Jedinstveni registar računa: broj aktivnih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 87901, broj blokiranih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 45405 i broj ugašenih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 71281.

Registracija

Ukupan broj predatih završnih finansijskih izvještaja za 2012. godinu

JIB

Naziv

4400239090004

DOO "ZO-ŽI"
Celopek bb
Read more...

4400239250001

A.D."Veterinarska stanica"
Brace Jugovic 41
Read more...

4400239500008

A.D."Vitinka"
Drinska dva br.30 Kozluk
Read more...

4400240690007

AD"ZVORNIK-STAN"
Svetog Save 16-Z
Read more...

4400240930008

"ETRANGER" D.o.o.Zvornik
Svetog Save bb
Read more...

4400241740008

A.D."KAMENOLOMI"
Jošanica bb
Read more...

4400247780001

Holding " DRINATRANS " A.D. Zvornik
Karakaj 40B
Read more...

4400248750009

AD "VODOVOD I KOMUNALIJE" Zvornik
Svetog Save 56
Read more...

4400252270003

D.O.O."Keso-promet"
Tršic bb
Read more...

4400254130004

D.O.O."Trio"
Tršic bb
Read more...

Aktuelno

OnlinePodrška