Izvještaj iz JRR-a 25.09.2020.g.

Jedinstveni registar računa: broj aktivnih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 87901, broj blokiranih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 45405 i broj ugašenih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 71281.

Registracija

Ukupan broj predatih završnih finansijskih izvještaja za 2012. godinu

JIB

Naziv

4400226940009

D.O.O."Božic"
Sockovac
Read more...

4400228130004

A.D. "Tehnogas-Kakmuž"
Lugovi bb bb
Read more...

4400228300007

"SOCKOVAC" a.d. Sokovac
Sockovacki put bb
Read more...

4400230030009

Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja "Ozren"
Petrovo
Read more...

4400232830002

A.D."Metalno"
Karakaj 143E
Read more...

4400233300007

D.O.O. "ZVORNICANKA"
Svetog Save 2/2
Read more...

4400233640002

D.O.O "CER-KOMERC"
Ekonomija bb
Read more...

4400236820001

D.o.o."MONTI"
Karakaj "Stari market"
Read more...

4400237040000

DOO "STUDEN-PROM"
Karakaj 102 A
Read more...

4400238870006

A.D."Zvornikputevi"
Karakaj bb
Read more...

Aktuelno

OnlinePodrška