Izvještaj iz JRR-a 06.12.2019.g.

Jedinstveni registar računa: broj aktivnih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 85949, broj blokiranih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 45258 i broj ugašenih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 65879.

Registracija

Uputstvo o postupanju sa prijavom korupcije i obezbjedjenju zaštite lica koja prijavljuju korupciju
Zakon i izmjenama i dopunama zakona o RPS
Uredba o klasifikaciji djelatnosti
Prijava za registraciju poslovnih subjekata u sudu
Zahtjev za izdavanje obavjestenja
Zakon o rps
Zahtjev za promjenu djelatnosti
Apif prijava RPS1a
Apif prijava RPS1
Pravilnik o dodatnom racunovodstvenom izvjestaju - ANEKS (15.12.2012)
Odluka o emisiji obveznica RS za izmirenje obaveza po osnovu verifikovanih racuna SDS
Pravilnik o načinu pristupanja i korišćenja izvještaja
Periodični 2012 - Naredba
Zakon o računovodstvu i reviziji RS
Prilog br.1 - Finansijski izvještaji
Uputstvo JRR - lat
Uputstvo za registraciju seoskih domaćinstava
Obrasci za upis seoskih domaćinstava i pružaoca usluga u apartmanima, kućama za odmor i sobama za iznajmljivanje
Zakon o ugostiteljstvu
Uredba o upisu u Registar seoskih domaćinstava i pružaoca ugostiteljskih usluga u apartmanima, kućama i sobama za iznajmljivanje
Obrasci za registraciju poljoprivrednih gazdinstava
Zahtjev za verifikaciju stare devizne štednje
Uredba o dopunama uredbe o postupku verificiranja tražbina i gotovinskih isplata po osnovi računa stare devizne štednje
Pravilnik o načinu prijema, sprovođenju, formalno-pravne, računske i logičke kontrole finansijskih izvještaja predatih u jedinstveni registar i o načinu i rokovima za ispravku grešaka u predatim finansijskim izvještajima
Šifrarnik opština
Uredba o dopunama uredbe o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava
Uredba o izmjenama uredbe o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava
Zakon o izmjeni zakona o poljoprivredi
Uredba o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava
Uredba o dopunama uredbe o postupku verifikovanja potraživanja i gotovinskih isplata po osnovu računa stare devizne štednje u Republici Srpskoj
Zakon o izmjenama i dopunama zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje
Zakon o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje
Zakon o agenciji za posredničke, informatičke i finansijske usluge
Telefonski brojevi filijala i poslovnica
Plan rada za 2018. godinu
Finansijski plan za 2018. godinu
Zakon o jedinstvenom registru računa poslovnih subjekata
Zakon o jedinstvenom registru finansijskih izvještaja
Zakon o izmjenama zakona o APIF-u
Oglas - prodaja auta

 

OnlinePodrška