Izvještaj iz JRR-a 03.07.2020.g.

Jedinstveni registar računa: broj aktivnih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 88018, broj blokiranih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 45078 i broj ugašenih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 69131.

Registracija

Odluka o izboru najpovoljnijeg izvođača - Rekonstrukcija i adaptacija dijela poslovnog prostora u Gradišci

Dana 28.05.2015. godine u prostorijama APIF-a po prvi put održan je radni sastanak na regionalnom nivou sa predstavnicima FINE iz Hrvatske, FIP-a Mostar i AFIP-a Sarajevo.

Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge obavještava sve zainteresovane klijente da je u ponudi usluga Registra finansisjkih izvještaja dostupno izdavanje izvoda prevedenih na engleski jezik.

Prevodi su dostupni za sve izvještajne periode od 2011.godine do sada za sve vrste obveznika.

Dana  30.12.2014 godine, na osnovu Rješenja Agencije za bankarstvo RS, iz Jedinstvenog registra računa uklonili smo račune klijenata otvorenih u Bobar banci. Informacije o navedenim računima će biti dostupne u okviru potvrda o likvidnosti, kao i za bilo koje druge arhivske potrebe.

Ovim putem želimo da obavijestimo građane koji imaju staru deviznu štednju da je Vlada Republike Srpske donijela Uredbu kojom je propisano da potražioci stare devizne štednje koji nisu podnijeli zahtjev za verifikaciju računa stare devizne štednje zahtjev mogu podnijeti od 25.12.2014. godine do 25.08.2015. godine. u organizacionim jedinicama APIF-a na teritoriji Republike Srpske.

U posjeti APIF-u u okviru koje je održan radni sastanak sa delegacijom koju je predstavljao visoki predstavnik EU gdin Ole Hammer, predstavljen je cjelokupan rad Agencije.

Aktuelno

OnlinePodrška