Izvještaj iz JRR-a 26.04.2018.g.

Jedinstveni registar računa: broj aktivnih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 81643, broj blokiranih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 42210 i broj ugašenih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 54270.

Registracija

Obavještavamo državlјane bivših republika SFRJ vlasnike neisplaćene stare devizne štednje kod banaka sa sjedištem na teritoriji Republike Srbije kao i njihovim filijalama na teritoriji bivših republika SFRJ ( Invest bankaPBS Privredna banka Beograd...) sa prebivalištem u Republici Srpskoj od 1992.g., kao i državlјane Republike Srbije sa štednjom u filijalama srbijanskih banaka na teritoriji Bosne i Hercegovine, da će APIF na osnovu zahtjeva štediša izdavati POTVRDE koje su im neophodne radi prijave svojih potraživanja Upravi za javni dug Ministarstva finansija Republike Srbije po pozivu iste broj 401-255/2017-001 od 13.02.2017. godine.

Vlada Republike Srpske je na sjednici održanoj 16.02.2017. godine donijela Odluku o sprovođenju multilateralne kompenzacije i cesije u toku 2017. godine (MLK).

Registri finansijskih izvještaja  u svim poslovnicama i poslovnim jedinicama APIF-a radiće i u subotu 25.02.2017. kako bismo omogućili svim poslovnim subjektima da predaju  izvještaje na vrijeme. 

Da li znate sa kim poslujete i da li ćete moći naplatiti svoja potraživanja u ugovorenom roku?

Obavještavamo sve obveznike  u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji, da su finansijske izvještaje za obračunski period od 01. januara do 31. decembra 2016. godine (Sl. Glasnik RS  94/15), dužni predati do 28.02.2017. godine.

Vlada RS je 01.12.2016. donijela Uredbu o novom roku za verifikaciju stare devizne štednje. Zahtjevi se mogu podnijeti na šalterima APIF-a u periodu od 15. decembra 2016. do 28. februara 2018. godine. Uredbu možete preuzeti ovdje.

OnlinePodrška