Izvještaj iz JRR-a 25.02.2020.g.

Jedinstveni registar računa: broj aktivnih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 86277, broj blokiranih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 45540 i broj ugašenih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 67246.

Registracija

Vlada Republike Srpske je na posljednjoj sjednici donijela Uredbu o izmjenama i dopunama uredbe o upisu u registar seoskih domaćinstava i pružalaca ugostiteljskih usluga u apartmanima, kućama za odmor i sobama za iznajmljivanje. Uredba je donesena u skladu sa izmijenjenim Zakonom o ugostiteljstvu koji se počeo primjenjivati od 01.12.2013. godine.

Navedenim zakonom postupak registracije ugostiteljske djelatnosti je pojednostavljen, a smanjeni su i proceduralni zahtjevi za izdavanje rješenja kojim se odobrava obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

Uredbom je postupak registracije seoskih domaćinstava i pružaoca usluga u tzv. "privatnom smještaju" usklađen sa novim sistemom registracije ugostiteljske djelatnosti koju sprovodi APIF. Postupkom registracije predviđeno je da podnosilac zahtjeva ne dostavlja ovjerene izjave o ispunjavanju uslova za obavljanje djelatnosti, a uslovi za obavljanje djelatnosti se provjeravaju u redovnom inspekcijskom pregledu. U cilju pojednostavljenja postupka registracije izostavljeni su i ostali formalni zahtjevi, kao što je dostavljanje uvjerenja o poslovnoj sposobnosti podnosioca zahtjeva, a registraciju seoskog domaćinstava utvrđuje APIF, po službenoj dužnosti, tako da stranka ne dostavlja dokaze.

OnlinePodrška