Izvještaj iz JRR-a 25.02.2020.g.

Jedinstveni registar računa: broj aktivnih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 86277, broj blokiranih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 45540 i broj ugašenih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 67246.

Registracija

sreda, 30 oktobar 2013 11:46

U “Službenom glasniku Republike Srpske”, broj: 89/13. od 17.10.2013. godine, objavljen je novi Pravilnik o razvrstavanju porodičnih poljoprivrednih gazdinstava na komercijalna i nekomercijalna porodična poljoprivredna gazdinstva. Objavljivanjem i stupanjem na snagu ovog Pravilnika stekli su se svi formalno-pravni uslovi za obnovu upisa u Registar gazdinstava po novom sistemu registracije.

Obnova upisa u Registar po novom sistemu registracije počinje 01. novembra 2013. godine i nosioci porodičnog poljoprivrednog gazdinstva ili njihova ovlaštena lica mogu da dođu na šaltere Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge  da izvrše obnovu registracije i to na iste lokacije u Republici Srpskoj, gdje su izvršili  registraciju svog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.
 
Nakon podnošenja zahtjeva i unosa podataka o načinu korišćenja zemljišnog posjeda, kao  i vrstama i brojnom stanju stoke u Registar, program automatski vrši provjeru ispunjenosti uslova iz Pravilnika o razvrstavanju porodičnih poljoprivrednih gazdinstava i dodjeljuje  gazdinstvu status “komercijalno” ili “nekomercijalno” porodično poljoprivredno gazdinstvo.

OnlinePodrška