Izvještaj iz JRR-a 21.02.2020.g.

Jedinstveni registar računa: broj aktivnih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 86279, broj blokiranih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 45467 i broj ugašenih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 67207.

Registracija

Napominjemo da sva pravna lica čiji finansijski izvještaji podliježu obaveznoj reviziji (velika, javna i matična pravna lica koja imaju obavezu da sačine i prezentuju konsolidovan finansijski izvještaj), a čiji je kranji rok za dostavljanje ovih izvještaja bio kraj juna tekuće godine, da na osnovu Zakona o računvodstvu i reviziji (SL. Glasnik RS br. 94/15 član 25. stav 5.  i člana 28.) ispune svoju zakonsku obavezu.

Pravna lica koja su dužna da predaju revizorski izvještaj Ukupan broj Broj pravnih lica koji su predali revizorski izvještaj
Velika pravna lica 408 165
Javna pravna lica 235 37
Konsolidovana pravna lica* 142 60

*Matična pravna lica koja imaju obavezu da sačine i prezentuju konsolidovan finansijski izvještaj.

OnlinePodrška