Štampa

Obavještavamo sve obveznike  u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji, da su finansijske izvještaje za obračunski period od 01. januara do 31. decembra 2016. godine (Sl. Glasnik RS  94/15), dužni predati do 28.02.2017. godine.

Takođe Vas podsjećamo da smo i ove godine obveznicima izrade i predaje finansijskih izvještaja i za 2016. godinu omogućili korišćenje besplatnog programa FIA.

- Izvještaji koji budu kreirani kroz aplikaciju FIA napalaćivaće se po 10% nižoj cijeni nego ostale verzije koje se dostave.

Cjenovnik

Prilog: FIA i upustvo za korišćenje