Izvještaj iz JRR-a 01.06.2020.g.

Jedinstveni registar računa: broj aktivnih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 87640, broj blokiranih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 45139 i broj ugašenih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 68410.

Registracija

Predstavnici Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge (APIF) i Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidencije i srodne usluge (AJPES) 24.11.2016. godine potpisali su memorandum o razumijevanju i saradnji. 

 

Potpisom između ove dvije agencije stekao se formalni osnov i okvir za prekograničnu saradnju u oblasti razmjene najbolјih praksi, znanja, registarskih podataka i informacija u cilјu stvaranja bolјih servisa za poslovne zajednice u obje zemlјe.

Ministar indrustije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić je u razgovoru sa delegacijama APIF-a i AJPES-a podržao  potpisivanje sporazuma kojim se postavlјa okvir za razvoj partnerske saradnje potpisnica kroz razne vidove aktivnosti i pomoći kao i razmjenu informacija i međusobne konsultacije u cilјu postizanja kvalitetnijeg i efikasnijeg rada ovih agencija.

 

Aktuelno

OnlinePodrška