Izvještaj iz JRR-a 09.04.2020.g.

Jedinstveni registar računa: broj aktivnih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 87233, broj blokiranih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 45336 i broj ugašenih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 67639.

Registracija

  


Oglase okružnih privrednih sudova o započetim i zaključenim likvidacionim postupcima možete pogledati ovdje.


Registar poslovnih subjekata (RPS) uspostavljen je donošenjem Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj(Sl. Glasnik RS 67/13).

Tim Zakonom definisano je da se proces jednošalterskog sistema registracije poslovnih subjekata od 01.12.2013. godine obavlja na šalterima APIF-a, na 11 lokacija Poslovnih jedinica, i to: Banja Luka, Prijedor, Gradiška, Modriča, Doboj, Bijeljina, Zvornik, Foča, Trebinje, Sokolac i Istočno Sarajevo.


Ovdje možete naći instrukciju za plaćanje sudske takse po Okružnim privrednim sudovima.

Uplatu naknade za Službeni glasnik RS izvršite na:
Broj računa: 562-099-00004292-34
Primalac: Službeni glasnik Republike Srpske
Svrha doznake: Naknada za oglas


Uredbu o naknadama Agencije za obavljanje usluga jednošalterskog sistema možete pogledati ovdje.

Pravilnik o uslovima, načinu i postupku obavlјanja usluga Agencije za posredniče, informatičke i finansijske usluge možete pogledati ovdje.

Pravilnik o uslovima, načinu i postupku obavlјanja usluga Agencije za posredniče, informatičke i finansijske usluge možete pogledati ovdje.

Pravilnik o korištenju, tehničkim karakteristikama i održavanju elektronskog dijela registra poslovnih subjekata (Službeni glasnik Republike Srpske broj 15/18) možete pogledati ovdje.

Prijavu za registraciju stečajne mase možete preuzeti ovdje.

Postupak registracije započinje podnošenjem Prijave za registraciju.

ISPRAVE POTREBNE ZA OSNIVANJE  DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

1.Odluka o osnivanju (za jednočlano d.o.o. uz minimalni ulog od 1,00 KM nije potrebna notarska obrada već je dovoljna notarska ovjera potpisa)
2. Odluka o imenovanju lica ovlaštenog za zastupanje - direktora
3. Izjava o prihvatanju dužnosti direktora (ovjerena kod notara ili u opštini)
4. OP obrazac-obrazac ovjerenih potpisa lica ovlaštenih za zastupanje (ovjeren kod notara ili u opštini)
5. Lična karta za osnivača i direktora (ovjerena kod notara ili u opštini)
6. Potvrda banke o uplati osnivačkog uloga
7. Prijava za registraciju poslovnih subjekata (elektronski popunjena)
8. Potvrdu o prebivalištu za lice ovlašteno za zastupanje i osnivača
9. Poresko uvjerenje za osnivača (da nema poreskih dugovanja)

*ako je osnivački ulog veći od 1,00 KM ili ako ima više od jednog osnivača Odluka o osnivanju podliježe OBAVEZNOJ notarskoj obradi.
*nadležni sud prilikom odlučivanja može tražiti i druge isprave koje ovdje nisu navedene
*primjer Odluke o osnivanju (sa minimalnim osnivačkim ulogom od 1,00 KM) i Prijavu za   registraciju možete preuzeti ovdje
*ukoliko je direktor strani državljanin mora imati dozvolu za  privremeni boravak nadležnog organa (Ministarstvo bezbijednosti BiH,  Služba za strance) te ovjerenu fotokopiju dozvole priložiti registarskom  sudu

Poslovni subjekti, čiji je predmet upisa određen posebnim zakonom, a registruju se kod nadležnih osnovnih sudova i drugih registarskih organa, ili koji stiču svojstvo pravnog lica na osnovu odluke nadležnog organa (Vlade i sl.), odnosno za koje ne postoji obaveza upisa kod nadležnog suda ili nekog drugog registrskog organa,za potrebu dobijanja Obavještenja o razvrstavanju dužni su podnijeti:

Obrazac RPS-1, za razvrstavanje poslovnih subjekata po djelatnosti, i

Obrazac RPS-1a, za razvrstavanje jedinica u sastavu.

U slučaju promjene pretežne (osnovne) djelatnosti za već registrovani poslovni subjekat, potrebno je podnijeti Zahtjev za promjenu Djelatnosti.

U slučaju potrebe za izdavanjem prepisa ili dodatnog broja kopija Obavještenja o razvrstavanju, podnosi se Zahtjev za izdavanje obavještenja.

Pregled registra poslovnih subjekata.

Cjenovnik usluga iz Registra poslovnih subjekata (RPS) i Centralnog registra preduzetnika (CRP)


Informacije na telefone : 051/308-079; 051/217-527

 

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrredi Sl. Glasnik RS broj 86/07, predviđeno je da uspostavljanje i vođenje Registra poljoprivrednih gazdinstava u RS obavlja AGENCIJA ZA POSREDNIČKE I INFORMATIČKE USLUGE Banja Luka.

Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava predviđeno je da se poljoprivredna gazdinstva upisuju u registar u organizacionim jedinicama APIF-a, prema sjedištu poljoprivrednog gazdinstva, odnosno prebivališta nosioca porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, bez obzira na mjesto obavljanja poljoprivredne proizvodnje na teritoriji RS.

U saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, dogovorena je podjela obrazaca za registraciju poljoprivrednih gazdinstava i registracija je otpočela 15.10.2007. godine na šalterima APIF-a.

U “Službenom glasniku Republike Srpske”, broj: 89/13. od 17.10.2013. godine, objavljen je novi Pravilnik o razvrstavanju porodičnih poljoprivrednih gazdinstava na komercijalna i nekomercijalna porodična poljoprivredna gazdinstva. Objavljivanjem i stupanjem na snagu ovog Pravilnika stekli su se svi formalno-pravni uslovi za obnovu upisa u Registar gazdinstava po novom sistemu registracije.

Obnova upisa u Registar po novom sistemu registracije počinje 01. novembra 2013. godine i nosioci porodičnog poljoprivrednog gazdinstva ili njihova ovlaštena lica mogu da dođu na šaltere Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge  da izvrše obnovu registracije i to na iste lokacije u Republici Srpskoj, gdje su izvršili  registraciju svog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva. 

Nakon podnošenja zahtjeva i unosa podataka o načinu korišćenja zemljišnog posjeda, kao  i vrstama i brojnom stanju stoke u Registar, program automatski vrši provjeru ispunjenosti uslova iz Pravilnika o razvrstavanju porodičnih poljoprivrednih gazdinstava i dodjeljuje  gazdinstvu status “komercijalno” ili “nekomercijalno” porodično poljoprivredno gazdinstvo.

Obrasce za registraciju možete preuzeti ovdje.

Saopštenje - MPŠRS (Obnova registracije i doprinosi za poljoprivrednike).

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela (Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 35/19) možete preuzeti ovdje.

Registar finansijskih izvještaja (RFI) uspostavljen je na osnovu Zakona o jedinstvenom registru finansijskih izvještaja Republike Srpske (Sl.glasnik RS 74/10), na osnovu koga je APIF obavezan i ovlašten da uspostavi i vodi pomenuti Registar. Obaveza predaje finansijskih izvještaja u Registar propisana je članom 22. Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske (Sl.glasnik RS 94/15).

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o jedinstvenom registru finansijskih izvještaja Republike Srpske možete preuzeti ovdje.

Pravilnik o načinu prijema, sprovođenju formalnopravne, računarske i logičke kontrole finansijskih izvještaja predatih u registar, kao i o načinu i rokovima za ispravku grešaka otkrivenih u postupku kontrole finansijskih izvještaja možete preuzeti ovdje.

Podaci iz Registra su javni, bez dokazivanja pravnog interesa. Javnost podataka iz Registra se ne odnosi na podatke čija je tajnost propisana posebnim zakonima i drugim propisima.

Uslovi i način pristupa podacima iz Registra definisani su Pravilnikom o uslovima i načinu ovlašćenog pristupanja i korišćenja izvještaja i dokumenata iz registra finansijskih izvještaja (Sl.glasnik RS 32/11). Podaci su dostupni na više načina:

- pojedinačni izvještaji putem interneta (jednokratno ili na ugovoreni period),

- cijela baza podataka ili njen jedan dio,

- ispis podataka iz Registra (potpisan ili nepotpisan),

- foto-kopija izvornih podataka, sa pečatom Agencije.

Novčana naknada za pristip i korišćenje podataka iz Registra definisana je Odlukom o visini naknade iz djelokruga rada Agencije.

Detaljne informacije o navedenome zainteresovani mogu dobiti na telefon 051/217-443, ili na E-mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.“.

Pregled registra finansijskih izvještaja.


Cjenovnik usluga iz Registra finansijskih izvještaja


 

 

GODIŠNJI FI 2015
Preduzeća, Preduzetnici, DPL Banke Osiguranja Fondovi
GODIŠNJI FI 2016
Preduzeća, Preduzetnici, DPL Banke Osiguranja Fondovi
GODIŠNJI FI 2017
Preduzeća, Preduzetnici, DPL Banke Osiguranja Fondovi
GODIŠNJI FI 2018
Preduzeća, Preduzetnici, DPL Banke Osiguranja Fondovi

*Napomena: Da biste pristupili Registru finansijskih izvještaja potrebno je da se registrujete. Registracija je besplatna.

 

 

Da li znate sa kim poslujete i da li ćete moći naplatiti svoja potraživanja u ugovorenom roku?

Naša preporuka je da se prije donošenja poslovnih odluka i sklapanja poslova kao i tokom poslovanja ispita Bonitet Vaših poslovnih partnera.

Ocjena kreditnog boniteta predstavlјa ocjenu sposobnosti izmirenja obaveza privrednog društva  o roku dospjeća, utvrđenu na osnovu posebnog modela vrednovanja finansijskih principa poslovanja privrednih društava, zasnovanog na primjeni finansijske analize i statističkog monitoringa u vidu:

 (Osnovne informacije o privrednom društvu/preduzetniku, skraćeni bilansi za poslednje tri godine, stanje novčanih sredstava) i

(Osnovne informacije o privrednom društvu/preduzetniku, finansijske inforamcije, kurentnost privrednog subjekta, ocjena finansijskog rejtinga).

Za sve informacije u vezi ocjene kreditnog boniteta pivrednih društava i preduzetnika možete nam se obratiti na email Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ili na broj telefona 051/217-443.

Ogledni primjerak:

BON-1

BON-2

 

Cijene usluga iz registra boniteta možete pogledati ovdje.

Zahtjev možete preuzeti ovdje.

 

OnlinePodrška