Štampa

Ovim putem želimo da obavijestimo građane koji imaju staru deviznu štednju da je Vlada Republike Srpske donijela Uredbu kojom je propisano da potražioci stare devizne štednje koji nisu podnijeli zahtjev za verifikaciju računa stare devizne štednje zahtjev mogu podnijeti od 25.12.2014. godine do 25.08.2015. godine. u organizacionim jedinicama APIF-a na teritoriji Republike Srpske.