Štampa

U posjeti APIF-u u okviru koje je održan radni sastanak sa delegacijom koju je predstavljao visoki predstavnik EU gdin Ole Hammer, predstavljen je cjelokupan rad Agencije.

Na sastanku su prezentovane usluge koje se pružaju u APIF-u i pojednostavljene procedure pri registraciji privrednih subjekata u Republici Srpskoj.