Izvještaj iz JRR-a 12.11.2019.g.

Jedinstveni registar računa: broj aktivnih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 85693, broj blokiranih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 45096 i broj ugašenih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 65599.

Registracija

 

.Na održanom sastanku sa predstavnicima MMF-a i direktora APIF-a Jelenom Ćetković, razgovarano je o programu procjene finansijskog sektora, gdje je osnovni cilj bio da se identifikuju slabosti i razmotri razvoj ukupnog finansijskog sektora. Takođe su iznešeni stavovi o raspoloživosti podataka koji se mogu iskoristiti iz Registara,a koji predstavljaju osnovni segment poslovanja i pružanja usluga APIF-a.

OnlinePodrška