Izvještaj iz JRR-a 21.02.2020.g.

Jedinstveni registar računa: broj aktivnih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 86279, broj blokiranih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 45467 i broj ugašenih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 67207.

Registracija

Dana 30.10.2014. posjetili su nas predstavnici Centralne banke BiH: gdin Đorđe Racković, rukovodilac Odjeljenja za platne sisteme i gđa Dragana Trbić, iz Glavne banke Republike Srpske.

Tema sastanka bila je mogućnost učešća APIF-a u poslovima formiranja Jedinstvenog registra računa za teritoriju Federacije BiH, obzirom da u tom poslu imamo već dugogodišnje iskustvo. Takođe, razmatrani su i modaliteti APIF-ovog angažmana za uspostavu Registra prinudne naplate Republike Srpske.

 

OnlinePodrška