Izvještaj iz JRR-a 21.02.2020.g.

Jedinstveni registar računa: broj aktivnih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 86279, broj blokiranih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 45467 i broj ugašenih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 67207.

Registracija

 

.Na održanom sastanku 29.10.2014. godine sa predstavnicima Svjetske banke, koju je predstavljao gdin Pascal Frerejacque razgovarano je o uslugama koje pruža Agencija iz Registra finasijski izvještaja, kao i unapređenja sistema kontrole i obrade istih. Takođe predstavljen im je i projekat unapređenja registracije privrednih subjekata putem „jednošalterskog sistema“ i ostalih usluga koje pruža Agencija.

OnlinePodrška