Štampa

Dana 29.10.2014.godine u 16.00 časova u prostorijama APIF-a održaće se sastanak sa FSAP misijom.

Sastanku će prisustvovati direktor Agencije g-đa Jelena Ćetković, a ispred  Svjetske banke  g-din Pascal Frerejacque, zadužen za oblast korporativnog finansijskog izvještavanja u okviru FSAP-a. Tema sastanka je podnošenje finansijskih izvještaja preduzeća, kontrole koje APIF obavlja, te i kako se finansijski izvještaji stavljaju na raspolaganje drugim korisnicima.