Izvještaj iz JRR-a 19.11.2019.g.

Jedinstveni registar računa: broj aktivnih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 85843, broj blokiranih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 45079 i broj ugašenih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 65661.

Registracija

Dana 29.10.2014.godine u 16.00 časova u prostorijama APIF-a održaće se sastanak sa FSAP misijom.

Sastanku će prisustvovati direktor Agencije g-đa Jelena Ćetković, a ispred  Svjetske banke  g-din Pascal Frerejacque, zadužen za oblast korporativnog finansijskog izvještavanja u okviru FSAP-a. Tema sastanka je podnošenje finansijskih izvještaja preduzeća, kontrole koje APIF obavlja, te i kako se finansijski izvještaji stavljaju na raspolaganje drugim korisnicima.

 

OnlinePodrška