Izvještaj iz JRR-a 12.12.2018.g.

Jedinstveni registar računa: broj aktivnih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 82682, broj blokiranih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 43763 i broj ugašenih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 58684.

Registracija

Molimo Vas da u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima (Sl. gl. 75/04, 78/11) i Uredbom o transparentnosti između RS, odnosno jedinica lokalne samouprave i javnih preduzeća (Sl.gl. 114/11) DOSTAVITE Kopiju rješenja o registraciji preduzeća za potrebe ažuriranja Registra.

OnlinePodrška