Извјештај из ЈРР-a 09.12.2019.

Јединствени регистар рачуна: број активних жиро рачуна пословних субјеката у РС је 85997, број блокираних жиро рачуна пословних субјеката у РС је 45245 угашених жиро рачуна пословних субјеката у РС је 65887.

Регистрација

Упутство о поступању са пријавом корупције и обезбјеђењу заштите лица која пријављују корупцију
Закон и измјенама и допунама закона о РПС
Уредба о класификацији дјелатности
Пријава за регистрацију пословних субјеката у суду
Захтјев за издавање обавјештења
Закон о рпс
Захтјев за промјену дјелатности
Апиф пријава РПС1а
Апиф пријава РПС1
Правилник о додатном рачуноводственом извјештају - АНЕКС (15.12.2012)
Одлука о емисији обвезница РС за измирење обавеза по основу верификованих рачуна СДС
Правилник о начину приступања и коришћења извјештаја
Периодични 2012 - Наредба
Закон о рачуноводству и ревизији РС
Прилог бр.1 - Финансијски извјестаји
Упутство ЈРР - лат
Упутство за регистрацију сеоских домаћинстава
Обрасци за упис сеоских домаћинстава и пружаоца услуга у апартманима, кућама за одмор И собама за изнајмљивање
Закон о угоститељству
Уредба о упису у Регистар сеоских домаћинстава и пружаоца угоститељских услуга у апартманима, кућама и собама за изнајмљивање
Обрасци за регистрацију пољопривредних газдинстава
Захтјев за верификацију старе девизне штедње
Уредба о допунама уредбе о поступку верифицирања тражбина и готовинских исплата по основи рачуна старе девизне штедње
Правилник о начину пријема, спровођењу, формално-правне, рачунске и логичке контроле финансијских извјештаја предатих у јединствени регистар и о начину и роковима за исправку грешака у предатим финансијским извјештајима
Шифрарник општина
Уредба о допунама уредбе о упису у регистар пољопривредних газдинстава
Уредба о измјенама уредбе о упису у регистар пољопривредних газдинстава
Закон о измјени закона о пољопривреди
Уредба о упису у регистар пољопривредних газдинстава
Уредба о допунама уредбе о поступку верификовања потраживања и готовинских исплата по основу рачуна старе девизне штедње у Републици Српској
Закон о измјенама и допунама закона о измирењу обавеза по основу рачуна старе девизне штедње
Закон о измирењу обавеза по основу рачуна старе девизне штедње
Закон о агенцији за посредничке, информатичке и финансијске услуге
Телефонски бројеви филијала и пословница
План рада за 2018. годину
Финансијски план за 2018. годину
Закон о јединственом регистру рачуна пословних субјеката
Закон о јединственом регистру финансијских извјештаја
Закон о измјенама закона о АПИФ-у
Oглас - продаја аута

 

 

 

Агенција за посредничке, информатичке и финансијске услуге
Адреса: Вука Караџића 6, 78000 Бања Лука
ЈИБ: 4400930280006
Телефон: 051/217-443, 051/217-323
E-mail адреса:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.; Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

  zgrada

Регистар бонитета
Телефон: 051/217-377
Е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Рeгистaр пoљoприврeдних гaздинстaвa
Teлeфoн: 051/217-482
E-мaил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Рeгистaр финaнсиjских извjeштaja
Teлeфoн: 051/217-482
E-мaил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Рeгистaр стaрe дeвизнe штeдњe
Teлeфoн: 051/490-270
E-мaил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Регистар јавних предузећа
Телефон: 051/490-273
Е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Jeдинствeни рeгистaр рaчунa
Teлeфoн: 051/308-112
E-мaил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Регистар пословних субјеката
Teлeфoн: 051/308-204
Teлeфoн: 051/217-527
E-мaил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

Приједор
Адреса: Вожда Карађорђа 1Б, Приједор
Телефон: 052/232-266  
Е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Градишка
Адреса: Видовданска 16, Градишка
Телефон: 051/813-241
Е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Брчко
Aдреса: Српских ослободилаца бр.30, Брчко
Телефон: 049/216-962
Е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Добој
Адреса: Светог Саве 20, Добој
Телефон: 053/241-241
Е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Модрича
Адреса: Кнеза Милоша б.б, Модрича
Телефон: 053/812-805
Е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Бијељина
Адреса: Патријарха Павла бр.2, Бијељина
Телефон: 055/210-918, 055/211-182
Е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Источно Сарајево
Адреса: Карађорђева 13, Источно Сарајево
Телефон: 057/490-271
Е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Зворник
Адреса: Свeтoг Сaвe 62, Зворник
Телефон: 056/490-270
Е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Фoчa
Aдрeсa: Moмe Кoчoвићa бб, Фоча
Teлeфoн: 058/210-848
E-мaил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Требиње
Адреса: Крaљa Пeтрa Кaрaђoрђeвићa 15,Tрeбињe
Телефон: 059/220-235
Е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Жиро-рачуни АПИФ-а:

Addiko Bank a.d. Banja Luka 552-002-00028080-18
NOVA BANKA A.D. BANJA LUKA 555-007-00015785-44
NLB RAZVOJNA BANKA A.D. BANJA LUKA 562-099-00011503-32
Sberbank a.d. Banja Luka 567-162-19002080-29
Unicredit Bank a.d. Banja Luka 551-001-00014010-97
UniCredit Bank d.d. Mostar 338-350-22003588-58

 

Регистри ће бити организовани као дијелови падајућег менија

Агенција обавља сљедеће послове:

- успоставља и води Регистар финансијских извјештаја, као централни извор информација о имовинском, приносном и финансијском положају правних лица и предузетника, обвезника предаје финансијских извјештаја;
- успоставља и води регистар обвезника подносиоца финансијских извјештаја;
- врши пријем, контролу и обраду финансијских извјештаја обвезника, архивира и управља базом података и израђује анализе и информације;
- успоставља и води регистар банкарских рачуна пословних субјеката и физичких лица;
- води регистар обавеза Републике Српске по основу старе девизне штедње, те коришћења старе девизне штедње у сврху откупа државног капитала, државних станова, пословних простора и гаража;
- врши упис у регистар и води регистар пољопривредних газдинстава у Републици Српској;
- издаје изводе из регистара и преписе других јавних података;
- чува, располаже и управља архивом Службе за платни промет Републике Српске;
- обавља послове за Акцијски фонд Републике Српске а. д. Бања Лука који захтијевају организационо-техничке капацитете којима располаже Агенција;
- у властитим трезорима чува и складишти мјенице и друге вриједносне папире, врши њихову дистрибуцију и о истом води евиденцију;
- пружа софтверске услуге и израђује софтвер;
- даје савјете о типу и конфигурацији рачунарске опреме и примјени припадајућег софтвера;
- учествује у припреми, изради и води остале јавне регистре Републике Српске, у складу са Законом;
- обавља и остале послове за потребе републичких органа управе и институција Босне и Херцеговине и обавља и послове за потребе осталих корисника услуга, у складу са Законом.

mapa apif

Уколико желите преглед свих АПИФ пословних јединица пратите сљедећи линк

мапа АПИФ пословних јединица

Агенција за посредничке, информатичке и финансијске услуге Бања Лука (АПИФ) водећа је Агенција на тржишту Републике Српске у пружању услуга финансијског посредовања. Агенција тренутно у својим надлежностима пружа услуге регистрације и контроле финансијских извјештаја свих привредних субјеката, жиро рачуна, регистрацију старе девизне штедње, регистрацију пољопривредних газдинстава, регистрацију сеоских домаћинстава, пружаоца угоститељских услуга у апартманима, кућама за одмор и собама за изнајмљивање и друге услуге.  У наредном периоду Агенција планира проширење и успостављање адекватног квалитета услуга према својим директним корисницима.  Овоме највише иде у прилог географска заступљеност на територији цијеле Републике Српске, оспособљеност кадрова, професионална одговорност, информатичка повезаност са територијално најудаљенијим пословним јединицима. С тога, Агенција је у свакоме тренутку спремна одговорити на све захтјеве који произилазе из домена њеног дјеловања стварајући позитивну пословну климу кроз уводјење принципа рационализације административних функција Републике Српске.

Историјат

Агенција за посредничке, информатичке и финансијске услуге Бања Лука основана је одлуком Владе РС број: 02/1-020-1292/00 од 28.12.2000 године („Службени гласник Републике Српске“, број: 1/01).  Агенција је током година свога рада акумулирала препознатљив људски потенцијал који су допринијели високом степену задовољства корисника услуга и изразито позитивне оцјене од стране домаћих институција. Наравно, свему овоме иде у прилог и дугогодишња пословна традиција, с обзиром да је Агенција преузела и послове и раднике бивше Службе за платни промет (СПП), односно још раније Службе друштвеног књиговодства (СДК).

Основни подаци

Фирма: Агенција за посредничке, информатичке и финансијске услуге – АПИФ

Скраћена ознака фирме: А П И Ф

Сједиште : ул. Вука Караџића број: 6, Бања Лука

Регистарски суд: Окружни привредни суд Бања Лука

Матични број субјекта: 1-11925-00

ЈИБ: 4400930280006

ПДВ број: 400930280006

Оснивач: ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ,

Правни основ уписа:

Закон о Агенцији за посредничке, информатичке и финансијске услуге („Службени гласник Републике Српске“, број 96/05),

Закон о измјенама Закона о АПИФ-у („Службени гласник Републике Српске“, број 74/10),

Закон о измјенама и допунама Закона о АПИФ-у („Службени гласник Републике Српске“, број 68/13).

Актуелно

ОнлинеПодршка