Штампа

Влада Републике Српске је на посљедњој сједници донијела Уредбу о измјенама и допунама уредбе о упису у регистар сеоских домаћинстава и пружалаца угоститељских услуга у апартманима, кућама за одмор и собама за изнајмљивање. Уредба је донесена у складу са измијењеним Законом о угоститељству који се почео примјењивати од 01.12.2013. године.

Наведеним законом поступак регистрације угоститељске дјелатности је поједностављен, а смањени су и процедурални захтјеви за издавање рјешења којим се одобрава обављање угоститељске дјелатности.
 
Уредбом је поступак регистрације сеоских домаћинстава и пружаоца услуга у тзв. "приватном смјештају" усклађен са новим системом регистрације угоститељске дјелатности коју спроводи АПИФ. Поступком регистрације предвиђено је да подносилац захтјева не доставља овјерене изјаве о испуњавању услова за обављање дјелатности, а услови за обављање дјелатности се провјеравају у редовном инспекцијском прегледу. У циљу поједностављења поступка регистрације изостављени су и остали формални захтјеви, као што је достављање увјерења о пословној способности подносиоца захтјева, а регистрацију сеоског домаћинстава утврђује АПИФ, по службеној дужности, тако да странка не доставља доказе.