Извјештај из ЈРР-a 21.02.2020.

Јединствени регистар рачуна: број активних жиро рачуна пословних субјеката у РС је A 86279, број блокираних жиро рачуна пословних субјеката у РС је 45467 угашених жиро рачуна пословних субјеката у РС је 67207.

Регистрација

У “Службеном гласнику Републике Српске”, број: 89/13. од 17.10.2013. године, објављен је нови Правилник о разврставању породичних пољопривредних газдинстава на комерцијална и некомерцијална породична пољопривредна газдинства. Објављивањем и ступањем на снагу овог Правилника стекли су се сви формално-правни услови за обнову уписа у Регистар газдинстава по новом систему регистрације.

Обнова уписа у Регистар по новом систему регистрације почиње 01. новембра 2013. године и носиоци породичног пољопривредног газдинства или њихова овлаштена лица могу да дођу на шалтере Агенција за посредничке, информатичке и финансијске услуге  да изврше обнову регистрације и то на исте локације у Републици Српској, гдје су извршили  регистрацију свог породичног пољопривредног газдинства.
 
Након подношења захтјева и уноса података о начину коришћења земљишног посједа, као  и врстама и бројном стању стоке у Регистар, програм аутоматски врши провјеру испуњености услова из Правилника о разврставању породичних пољопривредних газдинстава и додјељује  газдинству статус “комерцијално” или “некомерцијално” породично пољопривредно газдинство.

Актуелно

ОнлинеПодршка