Извјештај из ЈРР-a 20.02.2020.

Јединствени регистар рачуна: број активних жиро рачуна пословних субјеката у РС је A 86292, број блокираних жиро рачуна пословних субјеката у РС је 45452 угашених жиро рачуна пословних субјеката у РС је 67189.

Регистрација

Влада Републике Српске на својој 17. сједници донијела је Одлуку о емисији обвезница Републике Српске за измирење обавеза по основу верификованих рачуна старе девизне штедње. Датум емисије је 30. јули 2013. године.

Ради измирења дуга Републике Српске по основу верификованих рачуна старе девизне штедње, а на основу Закона о условима и начину измирења обавеза по основу рачуна старе девизне штедње емисијом обвезница у Републици Српској, Република Српска ће емитовати обвезнице у складу са овом одлуком.


Износ емисије обвезница је 66.287.275,00 КМ, који чине неисплаћени износ верификованих обавеза по основу рачуна старе девизне штедње након готовинске исплате, за штедише који су верификацију рачуна старе девизне штедње извршиле у периоду од 1. новембра 2011. године до 31. децембра 2011. године.


Прилог: Одлука о емисији обвезница Републике Српске за измирење обавеза по основу верификованих рачуна старе девизне штедње.

Актуелно

ОнлинеПодршка