Штампа

Народна скупштина Републике Српске је Закључком број: 01-1527/13 од 27. јуна 2013. године одлучила да Нацрт Закона о измјенама и допунама Закона о инвестиционим фондовима упути на јавну расправу, јер се наведеним Нацртом законом уређују питања која су од посебног значаја за грађане и о којима је неопходно да се најшире консултују заинтересовани органи и организације, научне и стручне институције.

Јавна расправа биће спроведена у року од 90 дана од дана доношења Закључка.
Обавјештавамо све заинтересоване субјекте да могу своје приједлоге, примједбе и сугестије на Нацрт закона о измјенама и допунамаЗакона о инвестиционим фондовима доставити на е-маил адресу Министарства финансија ( мф@мф.владарс.нет), те да ће мјеста и термини одржавања јавне расправе, бити накнадно објављени.

Документи:
1. Допис
2. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о инвестиционим фондовима