Извјештај из ЈРР-a 20.02.2020.

Јединствени регистар рачуна: број активних жиро рачуна пословних субјеката у РС је A 86292, број блокираних жиро рачуна пословних субјеката у РС је 45452 угашених жиро рачуна пословних субјеката у РС је 67189.

Регистрација

Дана 01.07.2013. АПИФ је почео пријем финансијских извјештаја опште намјене у Јединствени регистар финансијских извјештаја, сачињених за обрачунски период 1.јануар - 30. јуни 2013. године.

Наредба за предају извјештаја објављена је у Сл.гласнику Републике Српске број 52/13, а можете је преузети овдје. Рок за предају извјештаја је 31. јули 2013. године.
 
Правна лица разврстана у велика и сви субјекти од јавног интереса дужни су да састављају и презентују полугодишње финансијске извјештаје, тј. финансијске извјештаје припремљене за обрачунски период од 1. јануара до 30. јуна.
 
Полугодишњи финансијски извјештај обухвата:
- Биланс стања – Извјештај о финансијском положају на крају периода,
- Биланс успјеха – Извјештај о укупном резултату за период,
- Биланс токова готовине – Извјештај о токовима готовине,
- Извјештај о промјенама на капиталу.
Уз полугодишњи финансијски извјештај предају се и:
- Напомене уз финансијске извјештаје,
- Додатни рачуноводствени извјештај – Анекс,
- Обрасци ПВН 2 и ПВН 3,
- Прилог број 1, који можете скинути овдје. Напомена: Прилог 1 је електронски образац, може се попунити на рачунару (за то вам је потребан Ацробат Реадер или неки други програм за читање ПДФ формата).

Актуелно

ОнлинеПодршка