Извјештај из ЈРР-a 25.05.2020.

Јединствени регистар рачуна: број активних жиро рачуна пословних субјеката у РС је 87544, број блокираних жиро рачуна пословних субјеката у РС је 45151 угашених жиро рачуна пословних субјеката у РС је 68334.

Регистрација

Напомињемо да сва правна лица чији финансијски извјештаји подлијежу обавезној ревизији (велика, јавна и матична правна лица која имају обавезу да сачине и презентују консолидован финансијски извјештај), а чији је крањи рок за достављање ових извјештаја био крај јуна текуће године, да на основу Закона о рачунводству и ревизији (СЛ. Гласник РС бр. 94/15 члан 25. став 5.  и члана 28.) испуне своју законску обавезу.

Правна лица која су дужна да предају ревизорски извјештај Укупан број Број правних лица који су предали ревизорски извјештај
Велика правна лица 408 165
Јавна правна лица 235 37
Консолидована правна лица * 142 60

*Матична правна лица која имају обавезу да сачине и презентују консолидован финансијски извјештај.

 

Актуелно

ОнлинеПодршка