Извјештај из ЈРР-a 25.05.2020.

Јединствени регистар рачуна: број активних жиро рачуна пословних субјеката у РС је 87544, број блокираних жиро рачуна пословних субјеката у РС је 45151 угашених жиро рачуна пословних субјеката у РС је 68334.

Регистрација

Обавјештавамо наше кориснике да су по новом Закону о угоститељству (Сл.Гласник РС бр. 45/17) физичка лица, угоститељи, који пружају услуге смјештаја, исхране и пића у апартману, кући за одмор и соби за изнајмљивање (чл. 17) или угоститељске услуге на селу, осносно услуге смјештаја и припремања и услуживања хране и пића која су произведена на пољопривредном газдинству из програма сопствене производње (чл. 19), а која се нису регистровала као самостални предузетници код јединица локалне самоуправе, дужни да закључе уговор о пружању услуга са туристичком организацијом, туристичком агенцијом, или другим правним лицем које обавља угоститељску или туристичку дјелатност као претежну. Овај уговор о пружању услуга, дужни су да, у року од седам дана од закључивања, уз захтјев, чији је изглед прописан Правилником о облику и садржају захтјева за издавање потврде о евидентирању уговора о пружању услуга, доставе АПИФ-у ради евидентирања и издавања потврде о евидентирању у Регистар физичких лица која пружају угоститељске услуге у складу са Законом о угоститељству.

 

Закон о угоститељству можете преузети овдје.
Правилник о облику и садржају захтјева за издавање потврде о евидентирању уговора о пружању услуга можете преузети овдје.

Актуелно

ОнлинеПодршка