Штампа

Обавјештавамо све обвезнике  у складу са Законом о рачуноводству и ревизији, да су финансијске извјештаје за обрачунски период од 01.јануара до 31. децембра 2016.године (Сл. Гласник РС  94/15), дужни предати до 28.02.2017. године.

Такође Вас подсјећамо да смо и ове године обвезницима израде и предаје финансијских извјештаја и за 2016. годину омогућили коришћење бесплатног програма FIA.

- Извјештаји који буду креирани кроз апликацију FIA напалаћиваће се по 10% нижој цијени него остале верзије које се доставе.

Цјеновник

Прилог: ФИА и упуство за коришћење