Регистрација

Бројач посјета

293714
ДанасДанас539
ЈучеЈуче717
Ове седмицеОве седмице2635
Овог мјесецаОвог мјесеца10578
UkupnoUkupno293714

Izvod iz Registra finansijskih izvještaja

LANACO d.o.o. Banja luka

Skraćeni bilans stanja - AKTIVA

POZICIJAOznaka za AOPBrutoIspravka vrijednostiNetoPrethodna godina
A. STALNA SREDSTVA (002+008+015+021+030)*00115,760,466.003,297,117.0012,463,349.006,252,109.00
II NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I INVESTICIONE NEKRETNINE (009 do 014)*00814,458,776.003,297,117.0011,161,659.005,626,784.00
IV DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (022 do 029)*0211,301,690.00\N1,301,690.00625,325.00
B. TEKUĆA SREDSTVA (032+039+061)*03116,455,598.00422,848.0016,032,750.0013,927,933.00
I ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (033 do 038)*0322,142,823.00\N2,142,823.001,351,275.00
II KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, KRATKOROČNI PLASMANI I GOTOVINA (040+047+056+059+060)*03914,312,775.00422,848.0013,889,927.0012,576,658.00
V. POSLOVNA SREDSTVA (001+031)*06232,216,064.003,719,965.0028,496,099.0020,180,042.00
D. POSLOVNA AKTIVA (062+063)*06432,216,064.003,719,965.0028,496,099.0020,180,042.00
Đ. VANBILANSNA AKTIVA06552,846.00\N52,846.0074,730.00
E. UKUPNA AKTIVA (064+065)*06632,268,910.003,719,965.0028,548,945.0020,254,772.00

Skraćeni bilans stanja - PASIVA

POZICIJAOznaka za AOPIznos na dan bilansa tekuće godineIznos na dan bilansa prethodne godine
A. KAPITAL (102–109+110+111+115+116–117+118–123)*10119,169,071.0013,955,347.00
I OSNOVNI KAPITAL (103 do 108)*102334,392.00334,392.00
IV REZERVE (112 do 114)*111199,011.00199,011.00
VII NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU11771,613.00\N
VIII NERASPOREĐENI DOBITAK (119 do 122)*11818,707,281.0013,421,944.00
B. REZERVISANJA, ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE I RAZGRANIČENI PRIHODI (127 do 134)*126192,370.00222,872.00
V. OBAVEZE (136+144)*1359,134,658.006,001,823.00
I DUGOROČNE OBAVEZE (137 do 143)*1361,298,366.00\N
II KRATKOROČNE OBAVEZE (145+150+156+157+158+159+160+161+162+163)*1447,836,292.006,001,823.00
G. POSLOVNA PASIVA (101+126+135)*16428,496,099.0020,180,042.00
D. VANBILANSNA PASIVA16552,846.0074,730.00
Đ. UKUPNA PASIVA (164+165)*16628,548,945.0020,254,772.00

Skraćeni bilans uspjeha

POZICIJAOznaka za AOPTekuća godinaPrethodna godina
A.POSLOVNI PRIHODI I RASHODI - I POSLOVNI PRIHODI (202+206+210+211-212+213-214+215)*20128,255,867.0024,272,156.00
II POSLOVNI RASHODI (217+218+219+222+223+226+227+228)*21615,163,221.0017,002,385.00
B. POSLOVNI DOBITAK (201-216)*22913,092,646.007,269,771.00
G. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI- I FINANSIJSKI PRIHODI (232 do 237)*231403,704.00369,364.00
II FINANSIJSKI RASHODI (239 do 243)*23840,844.00115,521.00
D. DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (229-230+231-238)*24413,455,506.007,523,614.00
E. OSTALI PRIHODI I RASHODI - I OSTALI PRIHODI (247 do 256)*246284,632.00122,813.00
II OSTALI RASHODI (258 do 267)*257418,352.0047,476.00
Ž. DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (246-257)*268\N75,337.00
Z. GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (257-246)*269133,720.00\N
I. PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINEI- I PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (271 do 279)*2705,923.00965.00
II RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (281 do 289)*2804,513.00110,371.00
J. DOBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (270-280)*2901,410.00\N
K. GUBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (280-270)*291\N109,406.00
LJ. RASHODI PO OSNOVU PROMJENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKE GREŠAKA IZ RANIJIH GODINA29314,148.00\N
M. DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA- 1. Dobitak prije oporezivanja (244+268+290+292-245-269-291-293)*29413,309,048.007,489,545.00
N. TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT- 1.Poreski rashodi perioda2961,346,487.00744,826.00
NJ. NETO DOBITAK I NETO GUBITAK PERIODA - 1. Neto dobitak tekuće godine (294-295-296-297+298)*29911,962,561.006,744,719.00
UKUPNI PRIHODI (201+231+246+270+292)*30128,950,126.0024,765,298.00
UKUPNI RASHODI (216+238+257+280+293)*30215,641,078.0017,275,753.00
Dio neto dobitka/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima (+)(-)3046,677,726.006,744,719.00
Prosječan broj zaposlenih po osnovu časova rada308175.02156.85
Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca309195.92184.01
A. NETO DOBITAK ILI NETO GUBITAK PERIODA (299 ili -300)* (+)(-)40011,962,561.006,744,719.00
D. UKUPAN NETO REZULTAT U OBRAČUNSKOM PERIODU - I UKUPAN NETO DOBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (400+416)*41711,962,561.006,744,719.00

Skraćeni bilans tokova gotovine

POZICIJAOznaka za AOPTekuća godinaPrethodna godina
I PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (502 do 504)*50132,148,904.0032,204,855.00
II ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (506 do 510)*50525,857,123.0021,592,962.00
III NETO PRILIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (501-505)*5116,291,781.0010,611,893.00
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA - I PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (514do519)*5131,076,311.00300,112.00
II ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (521 do 524)*520644,427.002,463,471.00
III NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (513-520)*525431,884.00\N
IV NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (520-513)*526\N2,163,359.00
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA- I PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (528 do 531)*5272,165,314.00172,129.00
II ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (533 do 538)*5326,504,528.006,572,808.00
IV NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (532-527)*5404,339,214.006,400,679.00
G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501+513+527)*54135,390,529.0032,677,096.00
D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (505+520+532)*54233,006,078.0030,629,241.00
Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (541-542)*5432,384,451.002,047,855.00
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA5458,366,710.006,318,855.00
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE54625,936.00\N
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE54725,310.00\N
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (545+543-544+546-547)*54810,751,787.008,366,710.00

*NAPOMENA: Oznaka N u tabeli označava praznu poziciju ili 0 vrijednost.

» Back

Актуелно

ОнлинеПодршка