Page 4 - Primjer - BON 1
P. 4

2. Podaci o transakcionim raÄŤunima na dan 11.04.2017.

     Ukupan broj raÄŤuna            Broj aktivnih raÄŤuna Broj blokiranih raÄŤuna
          11                    11           0

          Banka             Broj raÄŤuna      Tip raÄŤuna      Status raÄŤuna Promjena

Sberbank ad Banja Luka                *****       1. Glavni racun      Aktivan  28.03.2017.
Nova banka ad Banja Luka               *****  2. Racun za redovno poslovanje    Aktivan  23.05.2007.
UniCredit bank ad Banja Luka             *****  2. Racun za redovno poslovanje    Aktivan  30.10.2006.
Intesasanpaolo                    *****  2. Racun za redovno poslovanje    Aktivan  16.03.2017.
Sberbank ad Banja Luka                *****   4. Racun za posebne namijene    Aktivan  28.03.2017.
Sberbank ad Banja Luka                *****   4. Racun za posebne namijene    Aktivan  07.10.2015.
UniCredit bank ad Banja Luka             *****   4. Racun za posebne namijene    Aktivan  01.07.2014.
Sberbank ad Banja Luka                *****                     Aktivan  28.03.2017.
Nova banka ad Banja Luka               *****       6. Devizni racun      Aktivan  27.06.2013.
UniCredit bank ad Banja Luka             *****       6. Devizni racun      Aktivan  04.10.2013.
UniCredit bank ad Banja Luka             *****       6. Devizni racun      Aktivan  30.10.2006.
                                    6. Devizni racun
Izvor podataka:
Apif - Jedinstveni Registar računa (Žiro racuni)

ID: 159                                                    4/8
   1   2   3   4   5   6   7   8