Позивамо све обвезнике предаје Финансијских извјештаја да у Законом предвиђеном року за предају финансијских извјештаја:
-28.02.2015. за извјештаје опште намјене,
-30.04.2015. за консолидоване финансијске извјештаја
изврше своје обавезе и благовремено доставе прописану документацију.

Агенција за посредничке, информатичке и финансијске услуге обавјештава све заинтересоване клијенте да је у понуди услуга Регистра финансисјких извјештаја доступно издавање извода преведених на енглески језик.

Преводи су доступни за све извјештајне периоде од 2011.године до сада за све врсте обвезника.

Програм за креирање финансијског извјештаја (ФИА) омогућава унос података и припрему датотеке у прописаном формату и структури за предају у Регистар финансијских извјештаја који води АПИФ.

У складу са чланом 80. став 2 Закона о регистрацији пословних субјеката, АПИФ на својој WЕБ страници објављује огласе окружних привредних судова о започетим и закљученим ликвидационим поступцима.

Дана 30.12.2014. године, на основу Рјешења Агенције за банкарство РС, из Јединственог регистра рачуна уклонили смо рачуне клијената отворених у Бобар банци. Информације о наведеним рачунима ће бити доступне у оквиру потврда о ликвидности, као и за било које друге архивске потребе.

Актуелно