У складу са чланом 80. став 2 Закона о регистрацији пословних субјеката, АПИФ на својој WЕБ страници објављује огласе окружних привредних судова о започетим ликвидационим поступцима:

Оглас Окружног привредног суда Добој од 28.08.2014,
Оглас Окружног привредног суда Добој од 13.10.2014.

Молимо Вас да у складу са Законом о јавним предузећима (Сл. гл. 75/04, 78/11) и Уредбом о транспарентности између РС, односно јединица локалне самоуправе и јавних предузећа (Сл.гл. 114/11) ДОСТАВИТЕ Копију рјешења о регистрацији предузећа за потребе ажурирања Регистра.

Обавјештавамо све обвезнике  у складу са Наредбом о предаји финансијских извјештаја за обрачунски период од 01.јануара до 31. децембра 2013.године (Сл. Гласник  4/14), да своје финансијске извјештаје морају предати у следећим роковима

Опширније...

Програм за креирање финансијског извјештаја (ФИА) омогућава унос података и припрему датотеке у прописаном формату и структури за предају у Регистар финансијских извјештаја који води АПИФ.

Опширније...

Актуелно